+977-1-5539634

Product

Aliserly ws

विशेषता 

आवश्यक मात्रामा मिसाइएको एण्टि वायोटिक्स कोलिस्टिन,अक्सिटेट्रासाइक्लिन,इरिथ्रोमाइसिन, इस्ट्रेप्टोमाइसिन, महत्वपूर्ण भिटामिनहरु तथा बी कमप्लेक्स भएको Aliserly ws ले एक दिने चल्लाहरुमा हुने मृत्युदर कम गर्नुको साथै चल्लाहेरुलाई विभिन्न प्रकारका रोगको आक्रमणबाट बचाउदछ.

Composition

Each gram contains:

Erythromycin thiocyanate .................. 35 mg

Oxytetracycline hydrochloride ............ 50 mg

Streptomycin sulphate ....................... 35 mg

Colistin sulphate .............................. 200 000 IU

Vitamin A, Retinol-acetate .................. 3000 IU

Vitamin D3,Cholecalciferol.................. 1500 IU

Vitamin E, α tocopherol acetate .......... 2mg

Vitamin B1, Thiamine hydrochloride ..... 2mg

Vitamin B2, riboflavine ........................ 4 mg

Vitamin B6, pyridoxinw hydrocholride ... 2 mg

Vitamin B12, Cyanocobalamin .............. 10 µg

Vitamin C, ascorbic acid ....................... 20 mg

Ca-pantothenate ................................. 10 mg

Vitamin K3,menadione sodium Bisulphate 2mg

Nicotinamide ........................................ 20mg

Inositol ................................................ 1 mg

फाईदा

Aliserly ws ले चल्ला अवस्थामा हुन सक्ने जीवाणुहरुको आक्रमणबाट रोकथाम तथा उपचार गरी विभिन्न किसिमको तनावबाट बचाउनको साथै चल्ला अवस्थामा चाहिने भिटामिन तथा बी कमप्लेक्सको कमीलाई परिपूर्ति गर्छ.

मात्रा तथा खुवाउने विधि

रोकथाम-१ ग्राम औसधी २ लिटर पानिमा ५-७ दिन सम्म निरन्तर  दिने

उपचार- १  ग्राम  औसधी 1 लिटर पानिमा ५-७ दिन सम्म निरन्तर  दिने

उपलब्धता 

१०० ग्राम र १ के.जी.