+977-1-5539634

Product

Amprocox ws

विशेषता

Amprocox ws मा एम्प्रोलियम र सल्फाक्विनोक्सालिन राखिएको छ. एम्प्रोलियमले रातो छेर्ने रोग गराउने आइमेरिया जातको परिजीविहरुलाई मार्दछ भने सल्फाक्विनोक्सालिनले ती परिजीविहरुलाई रोक्नको साथै सबै खाले जीवाणुहरुलाई बढ्न दिदैन. यस्तो रोग लागेको खण्डमा Amprocox ws पाउडरमा मिसाइएको भिटामिन A र  भिटामिन K ले छिटो तथा पूर्णहरुमा रोग निको हुन सहयोग गर्दछ .

Composition

Each gram contains:

Amprolium hydrochloride ........................ 200mg

Sulfaquinoxaline .................................  150 mg

Vitamin A, retinol-acetate ..................  15 000 IU

Vitamin K3 ............................................ 5 mg

फाइदा

कुखुराहरुमा लाग्न सक्ने कक्सीडियोसिस् (रातो छेर्ने) रोगबाट रोकथाम तथा उपचारमा Amprocox ws पाउडर लाभदायक छ.

मात्रा तथा खुवाउने विधि

रोकथाम-१ ग्राम २ लिटर पानीमा ५-७ दिन निरन्तर दिने

उपचार- १ ग्राम १ लिटर पानीमा ५-७ दिन निरन्तर दिने

उपलब्धता

१०० ग्राम र १ के.जी