+977-1-5539634

Product

Castralin-200 ws

विशेषता

Chlortetracyclin ले सबै खाले ग्राम पोजेटिभ तथा ग्राम नेगेटिभ जीवाणुलाई रोक्दछ. साथै बढी मात्रामा प्रयोग गर्दा रिक्टेशिया तथा माइकोप्लाज्मा बिरुद्ध समेतमा प्रभावकारी छ.

Composition

Each gram contains:

Chlortetracyclin Hydrochloride ............... 200mg

फाइदा

Castralin-200 ws पाउडर पाचन क्रिया तथा श्वास प्रश्वास प्रणालीमा जीवाणुहरु द्वारा हुने रोगहरु विरुद्ध दिन सकिन्छ.

मात्रा तथा खुवाउने विधि

१ ग्राम १ लिटर पानीमा ३-५ दिन सम्म दिने.

उपलब्धता

१०० ग्राम र १ के.जी