+977-1-5539634

Product

Ciroxin 10% O.S

Composition

Each liter contains

Ciprofoxicin - 100 gms.

Characteristics:

  • Second generation foroquinolone.
  • Maximum plasma concentration within 0.5 to 1 hour and efficiently distributed to the different tissues viz lung,liver & kidney. 
  • Major organism like E.coli, klebsiella, Salmonella ect are controlled 99% within 60 minutes of administration

Indications

  • सी सी आर डी, सी आर डी.

          कोलिव्यासीलोसीस, सालामोनेलोसीस, फलकोलेरा, कोराइजा रोगहरु विरुद्ध.भाइरसबाट हुने रोग लागेको बेलामा हुन सक्ने सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनबाट बचाऊ तथा उपचारको लागि

मात्रा तथा खुवाउने विधि 

Ciroxin 10% O.S १ मि.लि.२ लिटर पानीमा मिसाएर निरन्तर ३ देखि ५ दिन सम्म खुवाउने.

उपलब्धता

५०० मि.लि. र १ लिटर