+977-1-5539634

Product

Coli-4800 ws

विशेषता 

कोलिस्टिन पोलिमिक्सिन वर्ग एन्टीवायोतिक हो. यसले मुख्य रुपमा ग्राम नेगेटिभ जीवाणुहरु जस्तै ई. कोलाई सालमोनेला तथा हिमोफिलसहरुलाई मार्दछ.

Composition

Each gram contains:

Colistin sulphate 48,00,000 IU

फाईदा

कुखुराको पाचन प्रणालीमा ई. कोलाई, हिमोफिलस तथा  सालमोनेलाबाट हुन सक्ने  संक्रमणबाट Coli-4800ws ले बचावट गर्दछ.

मात्रा तथा विधि 

१ ग्राम ५-१० लिटर पानीमा ५ दिन सम्म निरन्तर दिने.

उपलब्धता

१०० ग्राम र १ के.जी