+977-1-5539634

Product

Dimoxan ws

विशेषता

Dimoxan ws एमोक्सिसिलिन र कोलिस्टिन मिसिएर बनेको औसधी हो.

Composition

Each gram contains:

Colistin sulphate ................. 1200000 IU

Amoxicillin trihydrate ........... 200 mg

फाईदा

Dimoxan ws सालमोनेलोसिस, कोलिव्यासिलोसीस तथा इन्टराइटिस जस्ता रोग विरुध्द प्रभावकारी छ.

प्रयोग

१ ग्राम १-२ लिटर पानीमा लगातार ३-५ दिन खुवाउने.

उपलब्धता

१०० र ५०० ग्राम