+977-1-5539634

Product

Doxin-200 ws

विशेषता

Doxin-200 ws मा राखिएको टाइलोसिन तथा डक्सिसाइकिलनले थपिएर समिश्रणमा रोगहरु विरुद्ध प्रभावकारी काम गर्दछ. कुखुरामा लाग्न सक्ने मुख्य रोग मध्ये सी सी आर डी को लागि Doxin-200 ws अत्यन्त प्रयोग हुने औसधी हो.

Composition 

Each gram contains:

Doxycycline hyclate ....... 100 mg

Tylosin tartarate ............. 100 mg

फाइदाहरु

Doxin-200 ws कुखुरामा हुने सी सी आर डी रोग विरुद्ध प्रयोग गरिने प्रभावकारी औसधी हो.

मात्रा तथा खुवाउने विधि

१ ग्राम २ लिटर पानीमा लगातार ३-५ दिन खुवाउने.

उपलब्धता 

१०० ग्राम र १ के.जी