+977-1-5539634

Product

Flumesol-200 ws

विशेषता 

Flumesol-200 ws क्विनोलोन वर्गमा पर्दछ तर यसले मुख्य रुपले ग्राम नेगेटिभ जीवाणु जस्तै- ई. कोलाई,सालामोनेला,हिमोफिलस पास्चुरेलालाई मार्दछ.

Composition 

Each gram contains

Flumequine ....................... 200 mg

फाईदा

Flumesol-200 ws पाचन क्रिया, श्वास प्रश्वास तथा यु.टि.आई. जस्ता समस्यामा हुन सक्ने जीवाणुहरु ई. कोलाई,सालामोनेला,हिमोफिलस पास्चुरेलाको विरुद्ध अत्यन्त प्रभावकारी छ.

मात्रा तथा खुवाउने विधि

१ ग्राम १-२ लिटर पानीमा ३-५ दिन निरन्तर खुवाउने.

उपलब्धता

१०० ग्राम