+977-1-5539634

Product

Genta-200 ws

विशेषता

यो औसधी एमिनोग्लाईकोसाइड वर्गमा पर्दछ र कुखुरहरुमा लाग्न सक्ने जीवाणुहरु मध्ये ग्राम नेगेटिभ ग्रुपका  जीवाणुहरुलाई मर्दछ. Genta-200 ws ले जीवाणुमा प्रोटिन बन्न दिदैन र जीवाणुहरु मर्दछ.

Composition

Each gram contains:

Gentamycin sulphate ................. 200 mg

फाइदाहरु

पाचन तथा श्वास प्रश्वास प्रणालीका समस्या गर्ने जीवाणुहरु जस्तै क्लेवसिएला, इ.कोलाई, सालामोनेला र पास्चुरेलाबाट कुखुराहरुलाई 

Genta-200 ws ले बचाउँछ.

मात्रा तथा खुवाउने विधि

१ ग्राम २.५ लिटर पानीमा ३-५ दिन लगातार दिने

उपलब्धता

१०० ग्राम र १ के.जी