+977-1-5539634

Product

Leva-200 ws

विशेषता

Leva-200 ws पाउडरले कुखुरहरुको पेटमा र फोक्सोमा हुने सबै खाले जुका मर्दछ. यसले जुकाको मांसपेशीको गतिलाई बढाइदिन्छ र जुकामा प्यारालाइसिस हुन्छ.

Composition

Each gram contains:

Levamisole hydrochloride ................... 200 mg

 

फाइदाहरु

कुखुरामा हुन सक्ने एसकारडिया जात तथा क्यापिलरिया जातका जुकाहरुलाई प्रभावी ढंगबाट मार्दछ.

 

मात्रा तथा खुवाउने विधि

१ ग्राम प्रति २ लिटर पानीमा दिने

 

उपलब्धता

१०० ग्राम र १ के.जी