+977-1-5539634

Product

Macrolan ws

विशेषता

Macrolan ws ले मुख्यत ग्राम नेगेटिभ जीवाणुहरुलाई रोक्दछ जस्तै माइकोप्लाज्मा, पास्चुरेला, स्टाफाइलोकोकस
आदि.

Composition 

Each gram contains:

Tylosin tartrate ................... 1000 mg

फाइदा

Macrolan ws लाई श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग जस्तै सी आर डी मा मुख्य रुपले प्रयोग गरिन्छ.

 

मात्रा तथा खुवाउने विधि

१ ग्राम २ लिटर पानीमा ३-५ दिन सम्म निरन्तर दिनु पर्दछ

 

उपलब्धता

१०० ग्राम र ५०० ग्राम