+977-1-5539634

Product

Nemovit ws (egg formula)

विशेषता

यस औसधीमा अत्यन्त प्रभावकारी एन्टी वयोटीक्स तथा भिटामिनहरु राखिएको छ. जसले सबै खाले जीवाणुहरुबाट रोकथाम तथा उपचार गर्दछ. साथै निमोभिट डब्लु एस मा राखिएको  भिटामिनहरुले शरीरमा भई रहने शारीरिक क्रियालाई नियमित गर्न सहयोग गर्दछ.

फाइदा

रोग लागेर  हुन सक्ने अण्डा उत्पादन घट्नबाट बचाउछ. अण्डा उत्पादनलाई समेत नियमित गर्दछ. कुखुरालाई तनाव भएमा समेत उत्पादन नियमित गर्न सहयोग गर्दछ.

मात्रा तथा खुवाउने विधि

रोकथाम-१ ग्राम २ लिटर पानीमा लगातार ५-७ दिन निरन्तर दिने.

उपचार-१ ग्राम १ लिटर पानीमा ५-७ दिन निरन्तर दिने

उपलब्धता

१०० ग्राम र १ के.जी.