+977-1-5539634

Product

Norflox-200 ws

विशेषता 

Norfloxacin क्विनोलोन वर्गमा पर्दछ तथा यसले सबै खाले जीवाणु तथा प्रमुख रुपमा ग्राम नेगेटिभ जीवाणुलाई मार्दछ जस्तै, ई.कोलाई, सालामोनेला माइकोप्लाज्मा, हिमोफिलस पास्चुरेला आदि

Composition

Each gram contains:

Norfloxacin  ..................... 200 mg

फाइदा 

पाचन प्रणाली, श्वास प्रश्वास तथा मुत्र प्रणाली सम्बन्धी सबै खाले रोगमा Norfloxacin-200 ws ले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्दछ.

मात्रा तथा खुवाउने विधि

१ ग्राम औसधी १.५-४ लिटर पानीमा लगातार ३-५ दिन सम्म दिने.

उपलब्धता

१०० ग्राम