+977-1-5539634

Products

Our Products


Doxin-200 ws

Feature

Doxin-200 ws कुखुरामा हुने सी सी आर डी रोग विरुद्ध प्रयोग गरिने प्रभावकारी औसधी हो.

Dimoxan ws

Feature

Dimoxan ws सालमोनेलोसिस, कोलिव्यासिलोसीस तथा इन्टराइटिस जस्ता रोग विरुध्द प्रभावकारी छ.

Coli-4800 ws

Feature

कोलिस्टिन पोलिमिक्सिन वर्ग एन्टीवायोतिक हो.

Castralin-200 ws

Feature

Castralin-200 ws पाउडर पाचन क्रीया तथा श्वास प्रश्वास प्रणालीमा जीवाणुहरु द्वारा हुने रोगहरु विरुद्ध दिन सकिन्छ.

Amprocox ws

Feature

कक्सिडियोसिस विरुध्द भिटामिनहरु समेत मिसाइएको पाउडर

Aliserly ws

Feature

एक दिने चल्लाको बचावटको लागि

Stimosol Oral

Feature

Stimosol is combination of yeast extract with B vitamins,(organic acid) and minerals and is used as a growth promoter.

Nutrisol Oral

Feature

Nutrisol oral is indicated for preventing diarrhea, relief of stress,boosting the immune system and stimulating growth

Intromin Oral

Feature

Intromin oral is a well balanced combination of essential minerals for poultry and swine

Intertonic Oral

Feature

Intertonic Oral is a dietetic liquid supplement formulated to correct fatty liver condition

Gluca-B00st

Feature

Gluca-Boost improves post-calving health & production

InnoCal

Feature

Fresh and tasty