+977-1-5539634

Product

Introvit A+ ws

विशेषता

Introvit A+ ws कुखुरामा आवश्यक भिटामिन्स, मिनरल तथा एमिनो एसिडहरुको सही समिश्रण हो जसले कुखुरामा भई रहने विभिन्न शारीरिक कार्यलाई उपयुक्त दंगबाट सम्पन्न हुनको लागि सहयोग पुर्याउछ र साथै त्यस्तो समस्या हुन दिदैन.

फाइदा

  • भिटामिन्स, मिनरल तथा एमिनो एसिडहरुको कमी हुन नदिई आवश्यक परिपूर्ति गर्दछ.
  • ब्रोइलर कुखुरामा तौल वृद्धि तथा व्रिडर र लेयर्स कुखुरामा उत्पादन बढाउन तथा नियमित गर्न सहयोग गर्दछ.
  • कुखुरहरुमा हुन सक्ने विभिन्न स्ट्रेसबाट जोगाई सो को उपचार समेत गर्दछ.
  • दानाको अत्याधिक उपयोग समेत गर्न मद्दत गर्दछ.

मात्रा  तथा खुवाउने विधि

१ ग्राम ४ लिटर पानीमा ३-५ दिन निरन्तर दिने.

उपलब्धता

१०० ग्राम र १ के.जी